Galdera

 

'Egun on Leire': ondo puntuatuta dago?

 

Data: 2018/03/09Erantzuna

 

Ez, ezinbestekoa da koma: “Egun on, Leire”

 

1/ EIMAren estilo liburuaren parte den Puntuazioa (egoki erabiltzeko gida) liburukian, “Deikiak” izeneko atalean (75. or.) azaltzen zaigu nola jokatu deiki edo bokatiboekin:

 

Deikiak

 

Zuzeneko deia egin nahi bazaio solaskideari, haren izena edo bestelako deskribapena erabiltzen da:


Jakin behar duzu, Jon, hori ez dela horrela.

Egin ezan galdera zuzen, Edurne!

 

Izen bereziaren lekuan, era askotako sintagmak ager daitezke deiki modura:


seme / ene seme(a) / alaba maitea / irakurle / deabru gaizto hori

 

Deikiak koma artean ematekoak dira. Oker daude, beraz, honelakoak:


Ongi etorri Patxi. (?)    [Ongi etorri, Patxi]

Zorionak aitona.  (?)    [Zorionak, aitona]

 

Izan ere, deikiak komarik gabe idaztea nahasbide-iturri gerta liteke:


Zer moduz, Ane?

Zer moduz Ane?

 

Nahasbide-arriskurik gabe ere, komaz markatu beharra dago deikia:


Agur, maitea.

Gau on, ama.

Kontuz, enetxo.

 

Oharra: Deikiak tartekiak dira, eta, beraz, koma artean idatzi beharrekoak, salbu eta noski esaldiaren hasieran (ez baita komaz hasterik) eta amaieran (puntuz, puntu eta komaz, galdera markaz… amaitzen baitira):


Alex, ez izan inolako presarik lanera bueltatzeko!

Ez izan inolako presarik lanera bueltatzeko, Alex!

Ez izan inolako presarik, Alex, lanera bueltatzeko!

 

2/ Erdaretan ere modu berean jokatzen da.


a/ Gaztelania


Hona zer dioen Fundeu erakundeak gaztelaniazko deikien gainean:


Posición y puntuación


El vocativo puede ir al principio de una oración, en medio o al final, y se separa del resto con comas (a menos que coincida con otro signo, como punto, punto y coma, etc.):


• ¡Hola, Julia!

• Ven, María, que ya empiezan las noticias en la tele. [Nos dirigimos a María]

• Dígame qué tengo, doctora. [Nos dirigimos a la doctora]

• Gracias, amor. [Nos dirigimos a una persona con la palabra amor]

• ¿Qué decías, Juan?

Papá, quiero chorizo.

• Sí, señor.

• Bienvenido, Francisco.

• Me han despedido, Ismael: no podremos irnos de vacaciones.

 

b/ Frantsesa Labur esatearren, hona sareko Grammaire Cordial delakoak zer jasotzen duen:


On met une virgule à:

- l'apostrophe ou vocatif : Pierre, tu te plains tout le temps.

 

c/ Ingelesa

 

Labur esatearren, hona Cambridge Dictionary delakoak zer jasotzen duen:

 

We also usually separate vocatives, discourse markers and interjections with commas:

 

Open the door for them, Kayleigh, can you. Thanks. (vocative)