Idazkera

 

 

o  'absolutismoa 'ala' Absolutismoa'?

 

o  Agurrak gutunetan eta oharretan

 


o   'Aitxitxe': nola idatzi behar da?

 


 

o Artelanak eta egileak nola idatzi

 

o 'aurrebaluazio' ala 'aurre-ebaluazio'?

 

o 'ausnarketa' ala 'hausnarketa'?

 

 

 

o Baldintzazko perpausak eta komak

 

o 'Batucada': nola idatzi euskaraz?


o 'bazkalordu' ala 'bazkal-ordu'? 'jolasordu' ala 'jolas-ordu'?

 

o Bi erreferente daudenean, 'hau' hurbilenerako eta 'hura' urrunenerako?


o 'Dakizuenez, (...)': ondo puntuatuta dago?


o Dantzen izenak: xehez ala larriz?

 

o Data: abenduaren 11 / 31 ala 11a / 31a?

 

 

o Datak curriculum vitaeetan

 

o Definizioak: nola definitu euskaraz zer den urtxintxa, esate baterako?

 

o Deikia eta puntuazioa

 


o  Egiazko/Benetako/Ohiko

 

o  Eginbideak nola idatzi?

 

o  Eginbeharrak (ikasleenak) nola formulatu idazki batean

 

o  Ehunekoetan, sinboloaren eta zenbakiaren artean zuriunerik utzi behar da?

 

o  Ehunekoetan, sinboloa non? zenbakiaren aurrean ala atzean?

 

 

o  'Enplegurako prestakuntza arduraduna': nola kendu hiru karaktere bisita-txartelean idazteko?

 

o  Erdal hitzak: nola idatzi?

 

o  Esaera zaharrak: kakotx artean idazten dira?

 

o  Estilo inpertsonala ezin da erabili?

 

o  'Eta abar' esapidea: zein da laburdura?


o  'euskera' ala 'euskara'?

 

o  '...ez dago-eta intonazioa aldatzerik': egokia da marratxoa?

 

o  Facebook, Twitter... letra larriz ala xehez? Izen arrunt ala berezi?

 

 

o  'Franquismoa' ala 'frankismoa'; 'estatu espainola' ala 'Espainiako estatua'?

 

o  'Fruta-denda' ala 'fruta denda'?

 


 

 

o  Gonbidapena: zuzena da 'zurekin kontatu nahi genuke'?

 

 


 


 

 

 

 

 

 

o  'Ilargi': zergatik ez <h>-z?

 

o  'Ikus 9. irudia' ala 'ikusi 9. irudia'? Nola idatzi aginduak?

 

o  'irakasle-gela' ala 'irakasleen gela'?

 

o  Izenburu bat: luzeegia, korapilatsuegia...?

 


 

o  Karguen izenak bisita-txarteletan

 

o 'Kasu (=adibidez)' delakoaren aurrean, koma erabili behar da?

 

o  'kultur astea' ala 'kultura astea'? Ala 'aste kulturala'?

 

o  Laburdurak: asteko egunak


o  'Lehen Mundu Gerra'? Erabili daiteke LMG laburdura? Egokia da?

 

o  'Lehen(engo)', nola idatzi zifraz? '1.' edo '1go'?

 

o  <ll> digrafodun euskal hitzak zein dira?

 

o  'Lokotzak' ala 'lokotxak'? 'Eskupilota' ala 'esku-pilota'? 'Sokatira' ala 'soka-tira'?

 

o  'lurra' ala 'Lurra', planeta denean? nola deklinatzen da?

 

o Matematika: 'gutxienez maketa beste liburu erosi nahi ditugu'. Nola interpretatu? Nola birformulatu?

 

o  Matematika: nola egin ulergarriago ariketa bat?

 

o  'Nocilla': Nola idazten da? Nola deklinatzen da?

 

 


o Nola eman euskaraz deitura grafikoki erdaldunduak? Mugika, Mujika, Muxika?


o  Nola egin ulergarriago matematika-ariketa bat?

 

o  Nola idatzi azpititulu batean: “Robert Malthus (1766-1834). Populazioaren Printzipioaren Saiakera (1798).”?

 

o  Nola idatzi 'ardatz + TZAT'? 'ardatzat', 'ardatztzat', 'ardaztzat'?

 

o  Nola idatzi mendeak eskema batean

 

o  Nola zatitu hitzak lerro-amaieran?

 

o  'Norberak lekarkeena'/'Norberak dakarrena'...: nola formulatu batzar bateko azken puntua?

 

o  '15:00etatik 16:00 arte' ala '15:00etatik 16:00ak arte'?

 

o  Oharrak: nola adierazi testu batean oharra txertatzea?

 

o  'On line' eta 'web orri': nola idatzi?

 

o  'Ondorengo aldaketaren berri': zuzena da?

 

o  Onomatopeiak: nola integratu testu batean?

 

o Ordinalen ortografia: 'Benedikto XVI'?


o Ordinalen ortografia: -garren adierazteko puntuaren ostean, hutsunerik utzi behar da? 2012.  urtean ala 2012.urtean?


o  Ordu bata adierazteko: 13:00, 13:00a, 13:00ak?

 

o  Orduak: Nola idatzi euskaraz?

 

o 'Pilarrekin' ala 'Pilar-ekin'?

 

o  'psikologia' ala 'sikologia'?/

 

o  Puntuazioa: aditz-isiltzea mendeko perpausetan

 

o  Puntuazioa: aditza osorik ezabatzen denean

 

o  Puntuazioa: esaldi konplexu baten kasua


o  Puntuazioa: nola puntuatu mendeko perpausa perpaus nagusiaren atzetik doanean?

 

o  Puntuazioa: nola lotu behar dira esaldiak?

 

o  Puntuazioa: nola puntuatu behar ditugu galdera sortak?

 

o  Puntuazioa: nola puntuatu enumerazioak aditza eliptiko denean?

 


 

o  Sareko erreferentzia bibliografikoak, nola egin?

 

o  Siglak: Lehen Hezkuntzaren siglak zein dira?

 

o  Siglak gutun formaletan: nola erabili?

 

o  Siglak: 'TDT-ari esker' ala 'TDT-i esker? ala 'TDTari esker'?

 

o  Solairua eta atea: nola adierazi helbideetan?


o Tenperatura hitzaren era laburtua, zein da?

 

o  Urteak: nola idatzi, puntuarekin ala puntu barik? 2.014 ala 2014?


o <ts> eta <tz> txistukariak

 

o 'Vizcaino' edo 'bizkaino': zein da zuzena gaztelaniaz?

 

o  '-z gero' ala 'ezkero'?

 

o  Zenbaki dezimaldunak: nola idatzi letraz?

 

o  Zenbaki handiak nola idazten dira?

 

o  Zenbaki-sistema: badu milioikoak laburdurarik?

 

o  Zenbakiak: nola idatzi letraz 99.713.372?

 

o  'Zeozer' ahoskatzen dugu: zuzena da horrela idaztea?

 

o  'Zer ba?' zuzen idatzita dago?

 

o  'Zerbait larria izanez gero' koma artean doa?

 

o  Zerrenda bertikalak puntu bien ostean: nola puntuatu?

 

o  Zerrendatzeko: [a, b , c] edo [a, b, d]?

 

o  Zuzena da 'Otsailak 12: kontzertua plazan'?