Alfabetikoki (M-tik O-ra)

 

o Madame Curieren esaldi bat: nola eman euskaraz?


o 'Maiatzak 7': zergatik edonon eta hainbeste erabili egitura hori?

 

o Maileguak: 'branding' ala 'brandin'?


o Maitemindu/gustatu/fidatu/gogoratu: zer kasutan doaz osagarriak?

 

o 'Mantendu': zuzena da 'Ikasleek tutorea manteduko dute'?

 

o 'Marcapáginas': nola eman euskaraz?

 

o Marratxoa eta izen bereziak

 

o 'Marrubi izozkia' ala 'marrubiZKO izozkia'?

 

o 'Master en Lingüística Hispánica: nola eman euskaraz?

 

o Matematika/logika/pedagogiako zenbait termino euskaraz

 

o Matematika: piramideen izenak

 

o Matematika: 'gutxienez maketa beste liburu erosi nahi ditugu'. Nola interpretatu? Nola birformulatu?

 

o Matematikako oinarrizko terminologia: 'Zirkulua' ala 'biribila'? 'Hirukia' ala 'triangelua'?

 

o 'Me rindo' jokoetan: nola eman euskaraz?

 

o 'Media melena': nola eman euskaraz?

 

o 'Medikuarengana': nola esan daiteke beste modu batean?

 

o Mekanizazioa eta Automozioa: nola euskaratu termino batzuk

 

 

o 'Menderatu' aditza: erabili daiteke 'hizkuntzekin'?


o 'Menor de edad':  'adingabe' ala 'adin txikiko'?

 

o 'Mente' nola eman euskaraz (testuingurua: mindfulness teknika)?

 

o 'Metro karratu' ala 'metro koadro'?

o 'Min(du)' eta 'samin(du)': zer alde dago bien artean?

 

 

 

 

 

o Mozorrotzea: zuzena da 'Pirata jantzita mozorrotzea pentsatu dut'?

 

o 'Mucho miedo' eta 'mucha hambre': nola esan euskaraz?

 

o Múgica deitura: nola eman euskaraz?

 

o 'Mujer bandera': nola esan euskaraz?

 

 

 

o  'Nabarmena/Garratzitsua da...' (konpletiboa/perpaus jokatugabea)?

 

o  'Nahi izan' aditza: zuzena da 'gonbidatu nahi dizuegu'?

 

o  'Nahi izan' aditzaren perpaus osagarria: subjuntibozkoa edo baldintza?


o  'Nahitanahiezkoa': zuzena da?

 

o  Nelson Mandelaren esaldi bat: nola eman euskaraz?

 

o  'Neurri hezigarriak' ala 'neurri hezitzaileak'?

 

o  'Ni un paso atrás': nola esan euskaraz?


o  'Nitaz galdetu dute' ala 'niregatik galdetu dute'?

 

o  'Nivel medio bajo': nola eman euskaraz?

 

o  'No hay cambios para las máquinas': nola eman euskaraz?

 

o  'No me ralles': nola esan euskaraz?

 

o  'No me suena bien': nola esan euskaraz?

 

o  'Nocilla': Nola idazten da? Nola deklinatzen da?

 

o  'Nodo padre' eta 'nodo hijo' (informatika): nola eman euskaraz?

 

o  Nola deklinatu TTIP, EB eta AEB siglak?

 

o  NOLA galdera: zuzena da 'egiTEN' erantzuna?


o  Nola egin erreferentzia youtubeko bideo bati?

 

o  Nola egin ulergarriago matematika-ariketa bat?

 

o  Nola esaten zaio euskaraz herenegungoaren aurreko egunari?

 

o  Nola idatzi 'ardatz + TZAT'?

 

o  Nola idatzi azpititulu batean: “Robert Malthus (1766-1834). Populazioaren Printzipioaren Saiakera (1798).”?

 

o  Nola idatzi mendeak eskema batean

 

o  Nola irakurtzen dira Matematika arloko '+' eta '-' ikurrak?

 

o  Nola zatitu hitzak lerro-amaieran

 

o  NOR kasuaz: 'kasu marka zero' ala 'zero kasu marka'?

 

o  'Nor gara?' ala 'Nortzuk gara?'

 

o  'Norako' kasua: 'Bilborako' ala 'Bilboko' trena?

 

o  'Norberak lekarkeena'/'Norberak dakarrena'...: nola formulatu batzar bateko azken puntua?

 

o  'Noren beldur' ala 'Nori beldur'?

 

o  Nork arraio/Nor arraiok/nork arraiok?

 

o  'Obsolescencia programada': nola eman euskaraz?

 

o  Oharrak: nola adierazi testu batean oharra txertatzea?

 

o  'Ohi' partikulaz

 

o  'Okertu naiz' zuzena da 'me he confundido esateko'?

 

o  'Omen' eta 'bide' partikulak: zer alde dago haien artean?

 

o  Oinarrizko zaporeak: mingotsa ala mikatza?

 

o  On-hobe-onen/hoberen

 

o  'On line' eta 'web orri': nola idatzi?

 

o  'Ondo pasatu dut/naiz'?

 

o  'Ondorengo aldaketaren berri': zuzena da?

 

o  Onomatopeiak (fenomeno atmosferikoak)

 

o  Onomatopeiak: nola integratu testu batean?

 

o  'Oraintsu amaitu berri dugu': erredundantea da?

 

o  'Opa izan' aditzaren osagarria: 'ondo egon zaitezeN' ala 'ondo egon zaitezELA'?

 

o  'Ordezkatu:' nola erabili?

 

o  'Ordua da gertatzen denaz ohartzea:' zuzena da?


o  Orduak: '15:00etatik 16:00 arte' ala '15:00etatik 16:00ak arte'?

 

o  Orduak: Nola idatzi euskaraz?

 

o  Orduak: Ordu bataren gainean

 

o  'Orduro'/'astebururo': zuzenak dira?

 

o  Orixeren ekarpena euskarari

 

o  'Oso liburu interesgarria' edo 'Liburu oso interesgarria'?

 

o  'Ote' partikula: nola erabili?