Gobierno Vasco

Alfabetikoki (zerrenda osoa)

 

 

o   Aditz-izenaz

 

o   Administrazioa eta Finantzak zikloa: moduluen izenak

 

 

o   Ahaidetasuna: 'sobrino, nieto, biznieto' nola esan euskaraz?

 

o   Ahalera: noiz erabili behar da? Adibidez, ondo esanda dago 'Komunera joan naiteke'?

 

 

 

o 'Aurrebaluazio' ala 'aurre-ebaluazio'?

 

 

 

 

o 'Batzu', 'batzuk' eta 'batzuek': nola erabili behar ditugu?

 

o 'Beltzekoa' ala 'beltzezkoa'?

 

o 'Benedikto XVI'?: nola idatzi ordinalak

 

o 'Berbera' ala 'berdina'?

 

o 'Bero naiz' eta antzekoak

 

 

o Bi esapide: 'por debajo del salario mínimo' eta 'por debajo de la mayoría de edad'

 

o Bokatiboa: bi kontu

 

 

o 'Comunidades de vecinos' eta 'manchas de humedad': nola eman euskaraz?

 

o 'Cuarto frío, cuarto de preelaboraciones, zona de emplatado' eta 'zona de cocción': nola euskaratu?

 

o Curriculum vitae: nola adierazi datak modu laburrean?

 

o 'Custodia compartida': nola eman euskaraz?

 

 

 

 

 

 

 

o 'Dia de puertas abiertas' eta 'deberes': nola eman euskaraz?

 

o 'Dia del libro': nola eman euskaraz?

 

o 'Dificultad, deficiencia, discapacidad...': nola eman euskaraz?

 

o  'Egin' aditza: noiz jarri behar dugu aditz baten ostean?

 

o  'Egun' eta 'gaur egun': esanahi bera dute?

 

o  Ehunekoetan, non jartzen da sinboloa? Zenbakiaren aurrean ala atzean?

 

o  'Ekaineko' ala 'ekainako'?

 

o  'Empoderamiento': nola eman euskaraz?

 

o  'Enterado y conforme': nola eman euskaraz?

 

o  'Ernio' ala 'Hernio': nola idatzi behar dugu?

 

o  'Es peor el remedio que la enfermedad': nola esan euskaraz?

 

o  Eslogana ("Descubre tu talento"): nola eman euskaraz?

 

o  Estilo inpertsonala?

 

o  'Euria hasi da' ala 'euria hasi du'?

 

o  'Evaluación contínua': nola esan euskaraz?

 

o  'Evaluación formativa' eta 'evaluación sumativa': nola esan euskaraz?

 

o  'Ezagutzaren gizartea' ala 'jakintzaren gizartea'?

 

o  Ezezko esaldien gainean zertxobait

 

o  'Ezik' ala 'izan ezik'?

 

o  'Gaztelera' ala 'gaztelania'?

 

o  'Gorputz Hezkuntza', 'Heziketa Fisikoa' ala 'Soinketa'?

 

o  'Goza dezazuELA espero dugu'?

 

o  'Guztia' ala 'dena'? 'Guztia' ala 'osoa'?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  'Irakasle-gela' ala'irakasleen gela'?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  Kafe-makinetako edariak: nola eman euskaraz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Maitemindu/gustatu/fidatu/gogoratu: zer kasutan doaz osagarriak?

 

o 'Marcapáginas': nola eman euskaraz?

 

o Marratxoa eta izen bereziak

 

o Matematika/logika/pedagogiako zenbait termino euskaraz

 

 

 

o Mozorrotzea: zuzena da 'Pirata jantzita mozorrotzea pentsatu dut'?

 

o 'Mujer bandera': nola esan euskaraz?

 

o  'Nitaz galdetu dute' ala 'niregatik galdetu dute'?

 

o  Nola idatzi 'ardatz + TZAT'?

 

o  Nola zatitu hitzak lerro-amaieran

 

o  Nork arraio/Nor arraiok/nork arraiok?

 

o  'Nor gara?' ala 'Nortzuk gara?'

 

o  'Noren beldur' ala 'Nori beldur'?

 

o  Onomatopeiak (fenomeno atmosferikoak)

 

o  Orduak: '15:00etatik 16:00 arte' ala '15:00etatik 16:00ak arte'?

 

o  Pixoihal(ak)/txizoihal(ak)/fardel(ak)?

 

o  Puntuazioa: mendeko perpausak

 

o  Puntuazioa: nola puntuatu behar ditugu galdera sortak?

 

o  Puntuazioa: zalantza bat

 

o  'Qué se está cociendo' esamoldea: nola eman euskaraz?

 

o  'Realidad aumentada': nola esan euskaraz?

 

o  'Resolución conjunta de problemas': nola esan euskaraz?

 

o  'Richard Lionheart (Ricardo Corazón de León), John Lackland (Juan sin Tierra)' eta 'de'  tokikoak ('Margarita de Navarra', adibidez), nola esan euskaraz?

 

o  'Salda badago' , 'Salda dago'  ala 'Badago salda'?

 

o  Subjuntiboa: noiz erabili –n eta noiz –la?

 

o Taller euskaraz: 'tailer' ala 'lantegi'?

 

o 'Teléfono móvil' esateko, egokia da 'mugikorra'?

 

o Toponimia txikia: Zillargillene/ Zillargiñene baserria? Zein hobetsi?

 

o 'TS' eta 'TZ' txistukariak

 

o 'TxartelAZ' ala 'txartelAREKin' ordaindu?

 

o 'Txinatar urtea' ala 'urte txinatarra'?

 

o Urteak nola idatzi? Puntuarekin ala puntu barik?

 

o Venus planetaren izena euskaraz: Venus ala Artizarra?

 

o  "-Z gero" ala "ezkero"?

 

 

o  'Zikotu' aditzaren esanahia?